Xã Thiên Lộc

12,345
Ý kiến, phản ánh
13/24
Tiêu chí nông thôn mới
26
Lượt truy cập
Nhóm chỉ tiêu
Loại thời gian
Năm
Tỉnh/thành phố
Thủ tục
Tổng hợp
68,2/100

21,4%

Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến
Trực tuyến
10.009.123 (35,55%)
Tổng số hồ sơ
27.303.343
Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến
TTHC cung cấp DVCTT một phần
10,93%
TTHC cung cấp DVCTT toàn trình
58,26%
Còn lại
30,81%
XẾP HẠNG XÃ
Đơn vị Điểm đánh giá
1. UBND tỉnh Bắc Giang
87,4
25,29
2. UBND tỉnh Cà Mau
84,96
20,36
3. UBND tỉnh Bình Định
87,4
25,29
4. UBND tỉnh Lâm Đồng
87,4
25,29
5. UBND tỉnh Hà Nam
87,4
25,29
6. UBND tỉnh Hải Dương
87,4
25,29
7. UBND tỉnh Nam Định
87,4
25,29
8. UBND tỉnh Hòa Bình
87,4
25,29
9. UBND tỉnh Thái Nguyên
87,4
25,29
10. UBND tỉnh Bình Dương
87,4
25,29
11. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
87,4
25,29
12. UBND tỉnh Vĩnh Phúc
87,4
25,29