CƠ SỞ DỮ LIỆU XÃ THIÊN LỘC

DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP TỈNH NHÀ THỜ LƯƠNG HỮU XƯỞNG
Chi tiết

Địa chỉ: Thôn Trung Thiên, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Năm công nhận: 2016

Người đại diện: Lương Hữu Nhân

Dòng họ có nguồn gốc tại Nam Định, mang tên Lương Thế Vinh, sau khi Lương Thế Vinh đi hộ tống nhà vua đánh giặc dừng chân tại thôn Phổ Đoài, Phú Minh( nay là Thôn Đông Nam, xã Thiên Lộc) gặp bà Trần Thị Hiến và cưới làm vợ, sinh được 05 người con và sau này anh em dòng họ lập nhà thờ tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tĩnh Hà Tĩnh làm nhà thờ đại tôn và lấy tên nhà thờ là Lương Hữu Xưởng. Năm 2016 được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh. Năm 2019 được cấp trên hỗ trợ cùng con cháu ủng hộ đóng góp tôn tạo lại nhà thờ và duy trì đến nay.

Hình ảnh nhà thờ Lương Hữu Xưởng