CƠ SỞ DỮ LIỆU XÃ THIÊN LỘC

DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA MỘ TRẠNG NGUYÊN BẠCH LIÊU

Địa chỉ: Thôn Yên Đình, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Năm công nhận: 1993 Người đại diện: ...

Yên đình

DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP TỈNH NHÀ THỜ LƯƠNG HỮU XƯỞNG

Địa chỉ: Thôn Trung Thiên, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Năm công nhận: 2016 Người đại diện: Lương ...

Trung Thiên

DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP TỈNH BẾN ĐÒ THƯỢNG TRỤ

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Tổ chức quản lý: Phòng Văn ...

Đoàn Kết

DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP TỈNH NHÀ THỜ TRẦN PHÚC TUY

Địa chỉ: Thôn Yên Đình, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Năm công nhận: 2008 Người đại diện: ...

Yên đình

DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP TỈNH NHÀ THỜ VÕ PHÚC KHIÊM

Địa chỉ: Thôn Tân Thượng, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Năm công nhận: 2024 Người đại diện: ...

Tân THượng

DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP TỈNH NHÀ THỜ VÕ LIÊM SƠN

Địa chỉ: Thôn Trung Thiên, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Năm công nhận: 2005 Người đại diện: ...

Trung Thiên

KHU DU LỊCH CHÙA HƯƠNG TÍCH

Địa chỉ: Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Khu du lịch chùa Hương Tích được công nhận là khu ...

Đông nam