CƠ SỞ DỮ LIỆU XÃ THIÊN LỘC

DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP TỈNH NHÀ THỜ TRẦN PHÚC TUY
Chi tiết

Địa chỉ: Thôn Yên Đình, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Năm công nhận: 2008

Người đại diện: Trần Đình Cát

Nguồn gốc họ Trần Đình ở tại Thái Nguyên Quận( nay gọi là tỉnh Thái Nguyên). Năm 1560 xây dựng cơ đồ tại ven núi Hồng Lĩnh, xã Thiên Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sau 5 đời, vào khoảng năm 1700 thì lập nên nhà thờ, thờ ba vị công thần: Trần Tất Thục, Trần Đình Tương, Trần Phúc Tuy. Sau nhiều lần tôn tạo lại thì lấy tên là nhà thờ Trần Phúc Tuy. Đến năm 2008 thì được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh.

 

Hình ảnh nhà thờ Trần Phúc Tuy