CƠ SỞ DỮ LIỆU XÃ THIÊN LỘC

DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP TỈNH NHÀ THỜ VÕ PHÚC KHIÊM
Chi tiết

Địa chỉ: Thôn Tân Thượng, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Năm công nhận: 2024

Người đại diện: Võ Xuân Nhu

Võ Phúc Khiêm sinh vào khoảng những năm cuối thế kỷ XVII, ở xã Thiên Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh), là một vị công thần có nhiều công trạng đối với đất nước.

Theo tư liệu gia phả lưu tại di tích, Võ Phúc Khiêm hiệu Liên Khê tiên sinh, sinh ra trong một gia đình quý tộc khá giả, có cha tham gia quân đội, lập nhiều chiến công được ban tước Bá.

Theo các bản phong chức, năm Bảo Thái thứ 2 đời vua Lê Dụ Tông (1721), Võ Phúc Khiêm giữ chức Huyện thừa huyện Trung Sơn, phủ Quỳ Châu, trấn Nghệ An. Ông đã có công kêu gọi, đóng góp tiền bạc cho triều đình trong giai đoạn chiến tranh triền miên với Chúa Nguyễn đàng trong nên đã được vua Lê thăng chức Ngục thừa Ty Điện tiền Năm Cảnh Hưng thứ 7 (1746). Đến năm 1752, nhờ có công lao tham gia đội quân triều đình tiễu trừ các thế lực nổi dậy giành thắng lợi, thu nhiều binh lương, lại đóng góp nhiều tiền bạc nên ông được thăng chức Thiêm sự.

Trải qua 40 năm làm quan, kinh qua nhiều chức vụ, đến năm 1759, Thiêm sự Võ Phúc Khiêm được thăng bổ chức Thừa chính sứ Tuyên Quang, tước Bá. Ông sống thượng thượng thọ và mất vào ngày 11 tháng 2 âm lịch.

 

Nhà thờ Võ Phúc Khiêm là một di tích lịch sử văn hóa do con cháu dòng họ Võ Phúc ở thôn Tân Thượng, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc xây dựng với diện tích 577,1 m2 trên nền nhà thờ cũ. Hiện tại, nhà thờ còn lưu giữ 4 đạo sắc phong đời vua Bảo Thái và Cảnh Hưng cùng nhiều hiện vật thờ tự cổ có giá trị trong việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa làng xã, dòng họ.

Với những giá trị lịch sử văn hóa, ngày 16/2/2024, UBND tỉnh đã có Quyết định số 484/QĐ-UBND công nhận Nhà thờ Võ Phúc Khiêm là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh.

Một số hình ảnh đón rước lễ nhà thờ