CƠ SỞ DỮ LIỆU XÃ THIÊN LỘC

DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA MỘ TRẠNG NGUYÊN BẠCH LIÊU
Chi tiết

Địa chỉ: Thôn Yên Đình, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Năm công nhận: 1993

Người đại diện: Bạch Văn Tuyến

Trạng Nguyên Bạc Liêu sinh năm 1236, đỗ trạng Nguyên năm 1266, quê quán tại Yên Thành, Nghệ An, ông sinh ra đời vua Lê Thánh Tông- là vị tổ khai khoa của xứ nghệ nhưng ông không làm quan mà làm môn quan cho Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, ông mất năm 1935, an táng tại quê nhà,sau khi hậu duệ di cư vào Trấn Lỵ, Nghệ An đã dời mộ ông vào an táng tại xứ đồng Phú Quang, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Do có công với đất nước Bạch Liêu được các triều vua Lê, Nguyễn phong sắc thần, mộ và đền được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa Quốc gia năm 1993(QĐ/BT ngày 16/12/1993)

 

Hình ảnh mộ Trạng nguyên Bạch Liêu